حمایت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران از صادرکنندگان در بندر چابهار
حمایت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران از صادرکنندگان در بندر چابهار
وابستگی شدید اقتصاد تک محصولی ایران به نفت ، همواره کشورمان را با مشکلات عدیده مواجه ساخته و نوسانات شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن فعالیت‌های سـیاسی و فـرهنگی‌ را تحت تاثیر قرار داده است.

عصر مکران، افروز بهرامی*:

از طرفی تجارت خارجی، افزایش صادرات و در نتیجه تحصیل ارز یکی از ابزارهای مهم توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف دنیاست، و توسعه پایدار اقتصادی در قالب تنوع بخشی به محصولات صادراتی از جمله ساز و کارهای اساسی در توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور است.

مناطق آزاد بیش از چهار دهه پیش بر بنیاد نگرش­های برون­نگر؛ مبتنی بر مزیت­ها و فرصت­های اقتصادی و با هدف گسترش صادرات شکل گرفتند. مناطق آزاد و ويژه اقتصادی با هدف تقویت تولید، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه در کشورها تاسیس می گردند.

بنابراین یکی از روش های توسعه صادرات، تأسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. چراکه با اتصال اقتصاد این کشورها به اقتصاد جهانی، جذب سرمایه های خارجی و بهره گیری از استعدادهای بالقوه منطقه ای، امکانات رشد اقتصادی آنها را فراهم کرده است. از نمونه های بسیار موفق برخی از این مناطق، می توان به نقش مناطق آزاد تجاری- صنعتی تعدادی از کشورهای آسیای جنوب شرقی در توسعه صادرات و تحصیل ارز اشاره کرد.

با توجه به جمعیت حدود ۴۰۰ میلیـون نفـری اطراف کشور کـه دارای درآمـدهای نفتـی سرشاری هستند، بازار مصرفی قابل توجهی به شمار می‌روند که می توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود و دعوت از سرمایه‌گذاران محصولات موردنیاز این جمعیت را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تولید کرد.

بنابراین با توجه به موقعیت بندرچابهار در صادرات و واردات و رفع نیاز کشورهای آسیای جنوبی و ۱۱ کشور دیگر، منطقه چابهار نقطه اي استراتژیک، ارزان، مطمئن و سهل الوصول در مقایسه با دیگر کریدورهای ترانزیتی جهان به شمار مي‌رود که به وسیله شبکه حمل و نقل زمینی و هوایی از شمال به کشورهای آسیای میانه و افغانستان، از شرق به پاکستان واز جنوب به اقیانوس هند متصل است.

صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در راستای حمایت از رونق تولید به منظور افزایش صادرات سال گذشته تفاهم نامه ای را با منطقه آزاد انزلی به امضا رساند تا در موقعیت فعلی کشور و جنگ اقتصادی که شرایط صادرکنندگان و تولیدکنندگان سخت تر شده است بتواند با حمایت فعالان اقتصادی به افزایش ظرفیت اقتصادی کشور کمک کند.

در چارچوب این تفاهم نامه صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش دارد تا در مناطق آزاد ضریب نفوذ خدمات صندوق و بیمه اعتباری را افزایش داده و مناطق آزاد را در راه رسیدن به رسالت اصلی شان که تبدیل شدن به قطب صادرات کشور است، نزدیک کند.

خدمات صندوق شامل سه بخش بسیار مهم زیر است.

۱- خدمات قبل از حمل شامل : صدور ضمانت نامه اعتباری و تولیدی برای بانکها و تولیدکنندگان جهت اعطاء تسهیلات سرمایه در گردش و فروش کالا و مواد اولیه به صادرکنندگان

۲- خدمات بعد از حمل شامل: پوشش ریسک عدم پرداخت مطالبات صادرکنندگان ایرانی از خریدارن خارجی در شیوه پرداخت به صورت حساب باز و سایر ابزارهای پرداخت ممکن و ارایه پوششهای مناسب جهت تامین مالی در شیوه اعتبار خریدار (قراردادهای تامین مالی) و  اعتبار فروشنده (قراردادهای خرید دین اسناد صادراتی)،

۳- پوشش ریسک های سیاسی برای طرح های سرمایه گذاری که از ظرفیت صادرات تجهیزات، دانش فنی و نیروی کار از کشور را دارند، ضمن اینکه ارایه پوشش برای طرح های صادرات محور و صدور انواع ضمانت نامه های مبتی بر قرارداد نیز به عنوان فعالیتهای جدید صندوق در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین صدور انواع ضمانتنامه های مبتنی بر قرارداد برای حضور فعالتر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، ارایه پوشش به طرح های  صادرات محور و صدور ضمانتنامه های مورد نیاز صادرکنندگان برای حضور در طرح های خدمات فنی و مهندسی و خرید تجهیزات مربوطه آنها، حمایت از صادرات محصولات و فرآوردهای پتروشیمی، و تمامی کالاها و خدماتی که نیازمند پوشش بیمه ای هستند، در زمره برنامه های جاری و آتی صندوق قراردارد.

*رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران

  • منبع خبر : ماهنامه سرگذشت