فدا حسین مالکی ، سفیر پیشین ایران در کابل در گفتگو با «تجارت جهانی»:

طالبان برای چابهار، آلترناتیو ندارند!

معادلات در خاورمیانه با سرعت بیشتری در حال شکل گرفتن است؛ رویدادها در افغانستان پس از خروج آمریکا و قدرت گرفتن طالبان به شرایط ثبات رسیده و از تب و تاب روزهای نخست آن، کاسته شده است.آخرین اخبار

چیزی یافت نشد !