برداشت میگو از مزارع پرورش میگو در روستای گزی جاسک
برداشت میگو از مزارع پرورش میگو در روستای گزی جاسک
شهرستان جاسک در حوزه پرورش میگو دارای ظرفیت‌های خوب در جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید می باشد.

به گزارش عصر مكران، پیش بینی می شود از سایت ها و مزارع پرورش میگو در این شهرستان هزار تن میگو برداشت شود که ارز آوری ۲ میلیون دلاری برای کشور داشته باشد.

عكس: شادمهر رکن الدینی/مهر