تشکیل فراکسیون مناطق آزاد صنعتی ـ تجاری و مناطق ویژه اقتصادی در مجلس
تشکیل فراکسیون مناطق آزاد صنعتی ـ تجاری و مناطق ویژه اقتصادی در مجلس
فراکسیون مناطق آزاد صنعتی ـ تجاری و مناطق ویژه اقتصادی تشکیل و پاشایی رئیس و بندپی سخنگو شد.

به گزارش عصر مکران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، فراکسیون مناطق آزاد صنعتی ـ تجاری و مناطق ویژه اقتصادی تشکیل شد و اعضای هیئت رئیسه این فراکسیون در نشست عمومی انتخاب شدند.
براساس رای گیری اعضای حاضر، معصومه پاشایی بهرام نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی به اتفاق آرا به عنوان رئیس فراکسیون انتخاب شد.
معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار و عادل نجف زاده نماینده مردم خوی و چایپاره به ترتیب بعنوان نواب رئیس اول و دوم و یعقوب رضازاده نماینده مردم سلماس و حسین حاتمی نماینده مردم کلیبر،خداآفرین و بخش هوراند بعنوان دبیر اول و دوم انتخاب و محمدعلی محسنی بند پی نماینده مردم نوشهر و چالوس نیز بعنوان سخنگوی فراکسیون انتخاب شد.