سازمان‌های دولتی:

ستاد توسعه سواحل مکران

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

شورای عالی مناطق آزاد

کنوانسیون جهانی مناطق آزاد

پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(فرینا)

سازمان بنادر و دریانوردی

منطقه آزاد چابهار

شیلات سیستان و بلوچستان

 

 

پایگاه‌های خبری:

پویش خبر

ايرنا(دفتر چابهار)