پنج شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 23 September , 2021
بایگانی‌های جاسك - عصر مکران
برداشت میگو از مزارع پرورش میگو در روستای گزی جاسک 09 آبان 1398

برداشت میگو از مزارع پرورش میگو در روستای گزی جاسک

شهرستان جاسک در حوزه پرورش میگو دارای ظرفیت‌های خوب در جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید می باشد.

ارسال ۶۵۰ کیلومتر لوله طرح گوره – جاسک به کارگاه 02 آبان 1398

ارسال ۶۵۰ کیلومتر لوله طرح گوره – جاسک به کارگاه

۶۵۰ کیلومتر لوله طرح گوره - جاسک به کارگاه ارسال شده است.

مکران؛ گنج عظیم 11 اردیبهشت 1398

مکران؛ گنج عظیم

بندر جاسک یکی از مهمترین بندرهای ایران است که در سواحل دریای عمان (مکران) واقع‌شده است. جاسک از روزگاران کهن دارای اهمیت بوده و به‌عنوان پایگاه دریایی، مرکز دادو ستد و بازرگانی مورداستفاده قرارگرفته است. جاسک به فاصله 325 کیلومتری از مرکز استان (بندرعباس) واقع‌شده است. هم‌جواری و نزدیکی با اقیانوس هند، کنترل و نظارت کامل بر آبراهه و دهانهای  مهم سوق‌الجیشی هرمز و برخورداری از تاریخی پررونق، همچنین ازنظر تجاری و صیادی، امتیازات ویژه‌ای به این شهرستان بخشیده است. در سال‌های اخیر با طرح منطقه ویژه آزاد و منطقه ویژه انرژی قرار است به‌عنوان هاب انرژی و پایانه ی دوم انرژی کشور نقش مهمی در افق اقتصادی ایران بازی خواهدکرد. در بحث انرژی این بندر می‌تواند بندر مهم اقتصادی و تجاری برای کشور باشد زیرا از ظرفیت‌های خاص برخوردار است. همچنین ذکر این نکته لازم است به علت اهمیت این منطقه، مقام معظم رهبری، سواحل عمان (مکران) را گنج گمشده قلمداد کردند. جاسک دارای توانمندی‌های اقتصادی، نظامی، توریستی.. غیره است.