برای ارتباط مستقیم با گردانندگان سایت و ارسال اخبار ، مقالات ، نظرات، پیشنهادات و همچنین درج آگهی و یا تبادل لینک و بنر می‌توانید از ایمیل زیر استفاده نمایید.

asremakran@hotmail.com

تلفن تماس: ۰۹۹۰۶۹۰۹۰۸۷
سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۱۳۳۳۱۶۶۶۶۶