آخرین اخبار

مکران، لوکومتیو اقتصاد ایران

مکران، لوکومتیو اقتصاد ایران

با توجه به بهره‌مندی سرزمین پهناور ایران از ابعاد متنوع و گوناگون راهبردی، هیچ‌گاه تمامی این ظرفیت‌ها نه شناخته شده و نه به درستی به کار گرفته شده است. تاکنون تصور بر این بوده است که مهم‌ترین وجه راهبردی کشور را باید در ژئوپلیتیک غرب و جنوب غرب و اروپا جست‌وجو کرد، درحالی‌که امروز اندک تاملی در شرایط جهان، منطقه و ایران، اهمیت شرق و جنوب شرق و همین‌طور شمال را به خوبی نمایان می‌کند.

توسعه سواحل مکران نیازمند اختیارات استانی است

توسعه سواحل مکران نیازمند اختیارات استانی است

استاندار هرمزگان در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان هرمزگان که با رویکرد توسعه سواحل مکران و با حضور انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، گفت: به موازات ستاد مرکزی، یک ستاد استانی توسعه سواحل مکران نیز می توان تشکیل داد تا هر چه بیشتر میان توسعه ملی و محلی منطقه پیوند برقرار شود.